Termeni și Condiții

Inițiator – SC TZITZI-POC SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, STR. CUZA VODĂ NR. 87 SECTOR 4, avand număr de ordine în Registrul Comerțului J40/16339/2016, cod unic de înregistrare fiscală 36833540.

Client – persoană fizică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către  SC TZITZI-POC SRL (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între SC TZITZI-POC SRL și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.
Utilizator – orice persoană fizică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni si Conditii Generale.
Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parola care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, etc.).
Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Inițiator.
Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Inițiator și Client, fără prezența fizică simultană a acestora.
Conținut

  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • conținutul oricărui e-mail trimis Clienților de către Inițiator prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Inițiatorului, Clientului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.
Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător față de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui produs sau serviciu.
Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.
Întrebare – formulă de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.
Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare on Site, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.
Document – prezentele Termene si Condiții.
Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Inițiator într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.
Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către SC TZITZI-POC SRL, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Documente contractuale

2.1. Prin înregistrarea e-mailului pe Site, Utilizator/Client/Cumpărător este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Inițiatorul își derulează operațiunile.
2.2. Notificarea primită de către Utilizator/Client/Cumpărător, după efectuarea înregistrării are rol de informare și nu presupune nicio obligație din partea acestuia. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
2.3 După primirea informării, Utilizator/Client/Cumpărător poate demara procesul de înscriere în program prin solicitarea acesteia Inițiatorului.

2.4  În urma solicitării scrise, Utilizator/Client/Cumpărător va primi pe e-mail toate detaliile necesare înscrierii în program.

Dreptul la proprietate intelectuală și industrială

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a SC TZITZI-POC SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
3.2. Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de  SC TZITZI-POC SRL, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al SC TZITZI-POC SRL asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al SC TZITZI-POC SRL.
3.3. Orice Conținut la care Utilizator/Client/Cumpărător are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între SC TZITZI-POC SRL și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea SC TZITZI-POC SRL cu referire la acel Conținut.
3.4. Utilizator/Client/Cumpărător poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.
3.5. În cazul în care SC TZITZI-POC SRL conferă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Utilizator/Client/Cumpărător are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din SC TZITZI-POC SRL pentru respectivul Utilizator/Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
3.6. Niciun conținut transmis către Utilizator/Client/Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea SC TZITZI-POC SRL și/sau al angajatului/prepusului SC TZITZI-POC SRL care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
3.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

Confidențialitate

4.1.  SC TZITZI-POC SRL va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.
4.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Utilizator/Client/Cumpărător cu privire la Contract fără consimțământul prealabil scris al Inițiatorului.
4.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Inițiatorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Inițiatorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. SC TZITZI-POC SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Publicitate

5.1. Newsletterele SC TZITZI-POC SRL sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de SC TZITZI-POC SRL. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.
5.2. În momentul în care, Utilizator/Client/Cumpărător își lasă e-mailul pe Site, are posibilitatea sa își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Inițiator în orice moment:
5.2.1. prin contactarea SC TZITZI-POC SRL în acest sens.
5.2.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.
5.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

Răspundere

6.1. Inițiatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Utilizator/Client/Cumpărător sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Inițiator a oricărei din obligațiile sale conform înscrierii și pentru daune care rezultă din utilizarea Serviciilor după livrare.
6.2. Prin crearea și utilizarea Contului își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.
6.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul/Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicata în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.
6.4. Ulterior creării Contului, utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.
6.5. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificate oricând de către  SC TZITZI-POC SRL, aceștia fiind opozabili Clienților de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea înscrierii în newsletterul Tzitzi-Poc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1 Datele prelucrate de către SC TZITZI-POC SRL sunt: adrese de e-mail, nume și prenume, date de naștere, telefon, informații din documente de identitate, adresa, IP, datele de firma în cazul persoanelor juridice.

7.2 Scopul colectarii datelor este:
– informarea Clienților privind situația Contului lor;
– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS);
– de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului;

– întocmirea documentelor legate de înscrierea în programul Rolling workshops.

7.3 Datele sunt colectate prin: Secțiuni de comentarii (nume, e-mail, IP), Formulare de contact, Instrumente de monitorizare a traficului (precum Google Analytics), Formulare de newsletter (precum MailChimp).
7.4 Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Clientul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a SC TZITZI-POC SRL și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 14.1.
7.5. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor  garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

7.6 Inițiatorul nu va transfera date cu caracter personal în afara României. Dumneavoastră beneficiați, în condițiile prevăzute de legislația în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, de următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la restricționarea prelucrării (începând din 25 mai 2018); dreptul la portabilitatea datelor (începând din 25 mai 2018); dreptul la opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Inițiatorul să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice. Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Inițiator, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm contactați Responsabilul privind Protecția Datelor, la adresa de e-mail: office@tzitzi-poc.ro.

Forța majoră

8.1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
8.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Legea aplicabilă – Jurisdicția

9.1 Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între SC TZITZI-POC SRL și Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.